Bobilferien er perfekt for den miljøbevisste!

Kontakt Kroken

Lurer du på noe? Spør!

Denne siden er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk er gjeldende.

Bobilferien er perfekt for den miljøbevisste!

Liker du å reise samtidig som du tar hensyn til miljøet er bobillivet perfekt for deg. En gjennomsnittlig ferie på hjul har kun halvparten av klimagassutslippene sammenlignet med en chartertur til sydligere strøk.

De siste årene har det vært en betydelig økning i salget av antall bobiler i Norge og rekordåret 2018 så en oppgang på hele 14,7 % sammenlignet med året før. I politiske sammenhenger har det flere ganger vært forslag om å fjerne fordelene bobiler har med tanke på engangsavgift. En studie, gjennomført av Østfoldforskning på oppdrag av Norges CaravanBransjeforbund (NCB), fant likevel at dersom man ser bort fra å bli hjemme i ferien, er bobilferie blant de mest miljøvennlige formene for ferie.

HJEMMEFERIE MEST KLIMAVENNLIG: Grafene viser utslipp knyttet til å tilbringe én uke på de ulike ferieformene. Ettersom en cruiseferie er gir nesten 9 ganger så store klimagassutslipp som neste ferieform på lista, er den ikke inkludert i denne grafen. En fremstilling av grafen inkludert cruise kan finnes i den fullstendige rapporten, som vi har linket til nederst i saken.

Cruiseferie dårligst ut


Å tilbringe feriedagene på cruise er den tydelige miljøverstingen som slipper ut om lag 4500 kg CO2 per person for én uke på bølgene. Dette er hele 15 ganger mer enn en tilsvarende ferie i bobil, som kun slipper ut i underkant av 300 kg CO2 per person. Også sammenlignet med charterturer til Syden kommer bobilen godt ut med under halvparten av utslippene.

– Dette viser at bobilferie er en miljøvennlig ferieform, sier daglig leder i Kroken Caravan Import, Tor Grüner. Han legger til at han håper at dette er et tydelig budskap til regjeringen når de vurderer avgiftsordningene på bobiler.

– Økt engangsavgift på bobil vil ha negative konsekvenser for miljøet. Som vi ser her, vil en chartertur til Syden gi mer enn dobbelt så høyt utslipp av klimagasser. Fra tidligere undersøkelser (Kantar TNS i 2016, journ.anm.) vet vi at bobilfolket ville reist til Syden dersom de ikke hadde bobil. Uten bobilen ville de med andre ord ha mer enn doblet utslippet av klimagasser når de dro på ferie, sier han.
MED HENSYN TIL MILJØET: En gjennomsnittlig uke på bobilferie slipper ut rett i underkant av 300 kg CO2 per person, som er helt 15 ganger mindre utslipp enn dersom man velger å ta ferien på cruise. Faktisk er det også forbundet større klimagassutslipp med å kjøre med campingvogn enn med bobil.

Anbefaler forbedringer


De fleste norske bobileiere er godt voksne som har de fleste av ferie- og fritidsreisene sine innenlands. Klimagassutslippene knyttet til bobilferier er relativt høyt sammenlignet med en del mulige ferieformer, for eksempel hjemmeferie, men altså langt lavere enn ferieformer det er sannsynlig at potensielle bobileiere vil benytte seg av. Faktisk er det større klimagassutslipp forbundet med å kjøre med campingvogn enn bobil.

Sett i et klimaperspektiv, ser studien likevel forbedringspotensialer for bobilbransjen og ved å legge om bobilene til alternative teknologier som biodrivstoff eller elektrisitet vil man kunne minske påvirkningen på miljøet ytterligere. Slike grep vil nok også gjøre at vi sover enda bedre om natten – både samvittighetsmessig, men òg fordi senga i bobilen føles mye bedre enn hjemme!

Ønsker du å lese hele rapporten fra Østfoldforskning, kan du finne den her.